Sculptural lights


In het ontwerp van mijn hekwerken staat de dialoog met de opdrachtgever centraal. Hoe een hekwerk ‘functioneert’ wordt voor een groot gedeelte bepaald door het uiteindelijke beeld.

Bij het maken van toegepast werk; objecten die letterlijk door u gebruikt worden, speelt nog een ander aspect. Ik kan mijn persoonlijke vormentaal uitstekend gebruiken om een tafel, een lamp etc te maken. Naast de voorkeur voor vorm bepaalt u hoe een product moet functioneren. Dit geeft nog een extra dimensie aan het traject tussen u als opdrachtgever en mij als ontwerper en producent. Indien zich tijdens het maken interessante opties voordoen dan koppel ik die graag terug, ik nodig al mijn klanten uit in mijn atelier om een heldere dialoog te behouden.